Vilkår for brug
Læs venligst disse vilkår omhyggeligt. Brug af dette website og tilhørende undersites ('sitet') samt alt materiale på sitet er kun tilladt på nedenstående vilkår.

Danske Bank-koncernen har formuleret vilkårene til brug for Realkredit Danmark A/S sites. Begrebet 'Danske Bank-koncernen' omfatter således Realkredit Danmark A/S, der er et datterselskab af Danske Bank A/S. Indholdet er formuleret i overensstemmelse med dansk lovgivning og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med lovgivningen i andre lande.

Oplysninger på websitet og ansvarsbegrænsning
Oplysninger på sitet er alene til orientering. Oplysningerne kan ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at give tilbud om salg eller udstedelse eller om køb af Danske Bank-koncernens produkter og ydelser.

Danske Bank-koncernen har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne og funktionerne på sitet er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og udeladelser. Danske Bank-koncernen er heller ikke ansvarlig for hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet på sitet.

Oplysningerne på sitet er publiceret af Danske Bank-koncernen på baggrund af oplysninger modtaget fra kilder, der anses for troværdige, men oplysningerne er ikke uafhængigt bekræftet.

Oplysninger, beregninger, vurderinger og estimater angivet på sitet kan ikke betragtes som investeringsanbefalinger eller opfordring til at investere. De nævnte oplysninger mv. kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter i forbindelse med konkrete investeringer. Danske Bank-koncernen kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders dispositioner - eller mangel på samme - på baggrund af ovennævnte oplysninger.

Kursinformation
Kurser, satser, og beløbsangivelser, der publiceres på sitet, er alene til orientering og er indikative, medmindre andet er angivet. Sådanne kurser, satser og beløbsangivelser er ikke nødvendigvis de samme som ville gælde for nye transaktioner eller eksisterende positioner. Brugere skal altid kontrollere gældende kurser, satser og beløbsangivelser, før en transaktion gennemføres.

Links til andre sites
Sitet giver adgang til andre sites i Danske Bank-koncernen, som er underlagt egne vilkår for brug. Disse vilkår findes på det enkelte site. Sitet kan også give adgang til tredjemands website via relevant links eller tilbyde eller præsentere produkter, serviceydelser og information fra tredjemand. Danske Bank-koncernen har ikke gennemgået og kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af websites, der er ejet af andre end Danske Bank-koncernen, herunder produkter og serviceydelser udbudt af andre end Danske Bank-koncernen.

Website-sikkerhed
Danske Bank-koncernen er af den opfattelse, at sitet ikke indeholder virus, malware eller andre fejl, der kan påvirke brugernes it-system, men det er på brugernes eget ansvar at besøge og anvende sitet. Danske Bank-koncernen påtager sig intet ansvar for tab som følge af brug af sitet. Danske Bank-koncernen påtager sig heller ikke noget ansvar for sitets tilgængelighed.

Hverken Danske Bank-koncernen eller dens ledelse eller ansatte påtager sig noget ansvar for tab, direkte eller indirekte, eller tab som følge af tilgængelighed eller brug af sitet, herunder nogen skade eller defekt på brugernes computere som følge af adgang til og brug af de it-systemer, der gør sitet tilgængeligt.

Data indtastet i forespørgselsformularer, herunder kontaktformularer fremsendt via sitet, er beskyttet af SSL-kryptering og kan ikke læses af tredjemand. Forespørgsler fremsendt via Danske Bank-koncernens netbankløsninger er beskyttet af den samme type SSL-kryptering, som beskytter netbanktransaktioner.

E-mails sendt via (det åbne) internet til Danske Bank-koncernen er muligvis ikke krypteret. Derfor anbefaler Danske Bank-koncernen, at man ikke sender personlige oplysninger via e-mail.

Ejendomsret og immaterielle rettigheder
Danske Bank-koncernen er ophavsmand til materiale, der offentliggøres på sitet. Danske Bank-koncernen og dens enheder forbeholder sig ejendomsret, copyright, varemærkeret og enhver anden immaterialret til sitet samt produkter og serviceydelser nævnt på sitet, medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.

Brugere af dette site må kun læse og udskrive ovennævnte indhold til eget privat brug. Brugere må ikke på anden måde kopiere, gemme, gengive, tilpasse, ændre, overføre, overdrage, bruge eller udnytte indholdet på sitet eller dele heraf uden forudgående skriftligt samtykke.